Baanreglement

                                                                                      ALGEMEEN

Alle leden hebben gelijke rechten op alle banen!

Verder geldt dat:

 • ieder lid geacht wordt het baanreglement te kennen en daarnaar te handelen.
 • het bestuur kan beslissen het baanreglement (tijdelijk) te wijzigen.
 • tijdens toernooien, competitie, tossen en andere activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd het baanreglement slechts ten dele of helemaal niet van toepassing is.
 • de baanverlichting na het spelen dient te worden uitgeschakeld indien de baan niet opnieuw gereserveerd is (na 23.00 uur wordt de baanverlichting automatisch uitgeschakeld).
 • men verplicht is de banen na afloop van de partij te vegen.
 • men de baan met goede tennisschoenen en sportkleding moet betreden.

Aanvulling baanregelement Padelbanen

 • Openstelling park van 08.00 uur tot 23.00 uur voor leden, voor huurders tot 17.00 uur.
 • De speelduur betreft 0,45 uur. Voor beschikbare tijden kun je kijken op de KNLTB Clubapp.
 • De piekuren zijn van maandag t/m vrijdag van 18.00 t/m 23.00 uur.
 • Je dient in de piekuren met 4 spelers een baan te reserveren. In de daluren is het wel toegestaan om met minder dan 4 spelers te reserveren.
 • Het niet is toegestaan om 2 x achter elkaar af te hangen.
 • Jouw ledenpas is strikt persoonlijk en mag nooit door anderen gebruikt worden.
 • Het kan altijd voorkomen dat een speler op de gereserveerde tijd niet kan spelen. Wijzig de reservering in de KNLTB Clubapp.
 • Het kan zijn dat door omstandigheden de reservering niet kan doorgaan. Verwijder deze dan uit het reserveringssysteem zodat anderen de padelbaan kunnen reserveren.
 • Indien er bladeren op de padelbanen liggen maak deze dan voor gebruik schoon met de aanwezige hark.
 • Bij droge vorst kan er gewoon padel worden gespeeld.
 • Bij sneeuw mogen de padelbanen niet worden bespeeld. Sneeuw dient op natuurlijke wijze te verdwijnen. Dus nooit vegen en/of schuiven!
 • Bij opdooi na een vorstperiode mag er geen gebruik gemaakt worden van de padelbanen.
 • Bij ijzel mag er geen gebruik gemaakt worden van de padelbanen.
 • Test of er nog sprake is van opdooi in de padelbanen om te bepalen wanneer er weer gespeeld kan worden. Dit is relatief eenvoudig te testen. Door de balstuit te testen kan worden bepaald of de padelbanen weer veilig bespeelbaar zijn. Beperk het aantal voetstappen op de padelbanen en test de balstuit in de uitloop en niet in het speelveld.
 • Bal onbespeelbaar: de bal stuit slecht en de klank van de balstuit klinkt dof.
 • Bal bespeelbaar: de bal stuit minimaal 80% omhoog en de klank van de balstuit klinkt helder.
 • Uitsluitend padelblades en padelballen zijn toegestaan op de padelbanen.
 • Draag het koordje van je blade altijd om je pols.
 • Stap tijdens de baanwisseling niet over het net.
 • Draag sportkleding tijdens het padellen.
 • Draag correct schoeisel geschikt voor kunstgrasvelden.
 • Geen racket door het hek steken.Laat geen ballen in de baan liggen, omdat deze dan altijd in het speelveld liggen. Om te voorkomen dat je struikelt en om blessures te voorkomen: draag de ballen altijd in je broekzak.
 • Sieraden (ringen, horloges, kettingen enz.) afdoen in verband met haken aan het hekwerk.
 • Laat tassen en drinkflessen buiten de baan.
 • Loop zo min mogelijk op de oranje vlakken buiten de padelbanen aangezien deze onderdeel van de speelvelden zijn.

                                                                                                       Afhangbord

 • Iedere speler dient met een geldig KNLTB pasje een baan te reserveren via het afhangbord (in de hal van het clubhuis).
 • Zolang er nog banen vrij bespeelbaar zijn dient u die als eerste te kiezen! (dus niet A of B afhangen indien er een andere baan nog vrij bespeelbaar is).
 • U selecteert een direct of eerstvolgend beschikbare baan, ongeacht de ondergrond van de baan, met inachtneming van het baanreglement en geeft zelf de speeltijd aan.  De te spelen tijd is voor 2 of 3 personen 30 minuten, 4 personen 45 minuten.
 • Na het verstrijken van de toegestane speeltijd kunt u worden "afgehangen". Nadat u uw baan heeft geveegd kunt u wederom een baan reserveren via het afhangsysteem.
 • U kunt geen baan reserveren als u nog aan het spelen bent.
 • Indien na het verstrijken van uw speeltijd geen aanspraak wordt gemaakt op uw baan kunt u doorspelen. Het is niet toegestaan tussentijds opnieuw in te hangen.

 

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 181 402 775

Tennispark "De Duinpan"

1e slag - Swinsedreef 22a
3235 AR Rockanje

KVK-nummer

40385523