Wist u dat....

 • onze vereniging opgericht is op 17 februari 1971 en derhalve inmiddels meer dan 40 jaar bestaat.
 • u regelmatig informatie over de diverse activiteiten en gebeurtenissen ontvangt via de mail zodat al onze leden (digitaal) tegelijk op de hoogte zijn.
 • dit ook op onze website (www.tcwestvoorne.nl) is te lezen.
 • er daarnaast 2-3 keer per jaar een DuinPanKrant (DPK) verschijnt waarin meer nieuws over de activiteiten en achtergronden van zaken die spelen bij de club.
 • Een aantal exemplaren van deze DPK ook de op de club beschikbaar zullen zijn in hard copy om aldaar te lezen.
 • het daarom heel belangrijk is dat wij van u een goed mailadres van u hebben, Hebben wij dit (nog) niet, stuur dan een mail met het juiste (email)adres naar: [email protected]
 • beslissingen over het'wel en wee' van onze club genomen worden in een Algemene de LedenVergadering (ALV) die 2 keer per jaar gehouden wordt: één keer in het voorjaar en één in het najaar (data; zie Activiteitenkalender).
 • de Technische Commissie (TC) de commissie is die activiteiten voor seniorleden organiseert, denk aan het "tossen", maar ook aan de eendaagse en meerdaagse toernooien, t.w. de clubkampioenschappen en het Open Toernooi.
 • de TC daarnaast ook uw aanspreekpunt is als het gaat om deelname aan één van de vele tenniscompetities die wij kennen op diverse dagen.
 • de Jeugd Commissie (JC) in feite hetzelfde doet als de TC, maar dan uiteraard volledig toegesneden op de jeugd van onze club.
 • we in het voor- en najaar altijd met een behoorlijk aantal competitieteams meedoen aan de diverse competities op zaterdag, zondag (ook jeugdteams), woensdagmiddag (uitsluitend jeugd), donderdag en op vrijdagavond.
 • we een Onderhouds Commissie (OG) hebben die er niet alleen voor zorgen dat onze banen in prima conditie zijn en blijven, maar ook dat alles rond de banen er picobello b¡j ligt.
 • er tenslotte nog een Societeits Commissie (SG) is die het hele "kantinegebeuren" voor haar rekening neemt. Dat omvat inkoop, opslag, bereiding en uitgifte van diverse drankjes en etenswaren die aan de bar te verkrijgen zijn.
 • er ook bardiensten door eigen leden moeten worden gedraaid. De bardiensten kunnen door u naar keuze worden ingevuld via de dienstplanner van knltb.club. Een beschrijving vind u via www.tcwestvoorne.nl/bardienst plannen (zie verder deze website of het Bewaarnummer).
 • wij u natuurlijk vooral veel plezier toewensen met tennissen en andere activiteiten op en rond onze banen!

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0181-402775

Tennispark "De Duinpan"

1e slag - Swinsedreef 22/a
3235 AR Rockanje
Nederland