Wist u dat....

 • onze vereniging opgericht is op 17 februari 1971 en derhalve inmiddels meer dan 40 jaar bestaat.
 • u regelmatig informatie over de diverse activiteiten en gebeurtenissen ontvangt via de mail zodat al onze leden (digitaal) tegelijk op de hoogte zijn.
 • het daarom heel belangrijk is dat wij van u een goed mailadres van u hebben, Hebben wij dit (nog) niet, stuur dan een mail met het juiste (email)adres naar: [email protected]
 • dit ook op onze website (www.tcwestvoorne.nl) is te lezen.
 • beslissingen over het 'wel en wee' van onze club genomen worden in een Algemene Leden Vergadering (ALV) die 2 keer per jaar gehouden wordt: één keer in het voorjaar en één in het najaar (data; zie Activiteitenkalender).
 • de Technische Commissie (TC) de commissie is die activiteiten voor seniorleden organiseert, denk aan het "tossen", maar ook aan de eendaagse en meerdaagse toernooien, t.w. de clubkampioenschappen en het Open Toernooi.
 • de TC daarnaast ook uw aanspreekpunt is als het gaat om deelname aan één van de vele tenniscompetities die wij kennen op diverse dagen.
 • de Jeugd Commissie (JC) in feite hetzelfde doet als de TC, maar dan uiteraard volledig toegesneden op de jeugd van onze club.
 • we in het voor- en najaar altijd met een behoorlijk aantal competitieteams meedoen aan de diverse competities op zaterdag, zondag (ook jeugdteams), woensdagmiddag (uitsluitend jeugd), donderdag en op vrijdagavond.
 • we een Onderhoudscommissie (OC) hebben die er niet alleen voor zorgen dat onze banen in prima conditie zijn en blijven, maar ook dat alles rond de banen er picobello bij ligt.
 • er tenslotte nog een Sociëteit commissie (SC) is die het hele "kantinegebeuren" voor haar rekening neemt. Dat omvat inkoop, opslag, bereiding en uitgifte van diverse drankjes en etenswaren die aan de bar te verkrijgen zijn.
 • er ook bardiensten door eigen leden moeten worden gedraaid. De bardiensten kunnen door u naar keuze worden ingevuld via de dienstplanner van KNLTB Club. Een beschrijving vindt u via www.tcwestvoorne.nl/bardienst plannen (zie verder deze website of het Bewaarnummer).
 • wij u natuurlijk vooral veel plezier toewensen met tennissen en andere activiteiten op en rond onze banen!
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 181 402 775

Tennispark "De Duinpan"

1e slag - Swinsedreef 22a
3235 AR Rockanje

KVK-nummer

40385523