Nieuws en informatie vanuit het bestuur

16 augustus 2020


Voorzitter T.C. West-Voorne Zoals bekend heeft onze huidige voorzitter, Rob Talboom, aangegeven met zijn taak als voorzitter te stoppen. Rob heeft het bestuur de gelegenheid gegeven om in alle rust op zoek te gaan naar een nieuwe voorzitter voor de komende jaren.

De afgelopen periode heeft het bestuur, in wisselende samenstelling, gesprekken gehad met Ferry den Hoed. Hij heeft even tijd gevraagd om goed na te denken over de rol van voorzitter binnen onze vereniging. Afgelopen week hebben we als bestuur een gesprek met Ferry gehad en zijn we met elkaar tot de conclusie gekomen dat we als bestuur Ferry in de Najaars ALV willen voordragen als nieuwe voorzitter van T.C. West-Voorne. Als bestuur zijn wij hier erg blij mee. In de agenda stukken van de ALV zal Ferry den Hoed zich nader voorstellen.

Bij de agenda van de najaarvergadering zal worden aangegeven hoe eventuele tegenkandidaten zich kunnen aanmelden voor de functie van Voorzitter T.C. Westvoorne.

 

Najaars ALV 2020 Zoals bekend is de ALV dit voorjaar niet doorgegaan, de agenda van de Voorjaars ALV zal  tijdens de ALV in het najaar worden behandeld.Noteer vast in uw agenda; De najaars ALV wordt houden op maandag 7 december 2020, aanvang 20.00 uur.

 

Covid-19 Met regelmaat krijgen we de vraag of het “van huis uit een baan afhangen” kan worden terug gedraaid. De rede hiervoor is dat er soms een baan wordt afgehangen terwijl een andere baan vrij ligt. Dit is bij het thuis afhangen minder zichtbaar.

Toch heeft het bestuur besloten om voorlopig het thuis in hangen in tact te houden, we volgen hiermee de regels vanuit de KNLTB en een grote hoeveelheid verenigingen in de regio die dit ook blijven doen.

Mocht het een keer niet helemaal lekker lopen vragen wij om uw begrip, we kiezen nadrukkelijk voor veiligheid.

Om de rede van veiligheid vragen wij u om u op ons park, de terrassen en in het clubhuis te houden aan de RIVM richtlijnen. De richtlijnen zijn duidelijk zichtbaar op het park.

 

Subsidie aanvraag Duurzaamheid  Kortgeleden hebben we een stemming gehouden onder de leden over het investeren in duurzaamheid. Als bestuur hebben wij aangegeven dat we als vereniging maximaal € 24.600,- willen en kunnen investeren in het duurzaamheidsplan dat voorziet in Led-verlichting op de banen C, D en E, dakvernieuwing en isoleren van clubhuis en kleedruimten en het aanbrengen van zonnepanelen. De stemming was duidelijk, 100% van de stemmers was voor dit plan. Naast de investering vanuit onze vereniging kan dit plan alleen doorgaan als de gemeente subsidie geeft (€ 41.000,-) en de BOSA ( € 16.400,-) subsidie toekent. Op 8 september zal onze subsidieaanvraag binnen de gemeente worden behandeld. Als bestuur geven we daar een toelichting op onze plannen. Kortom een spannende periode.

 

Ron de Wit

Secretaris TC West-Voorne

 

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 181 402 775

Tennispark "De Duinpan"

1e slag - Swinsedreef 22a
3235 AR Rockanje